Karakterer

TilbageUdskriv

Der gives standpunktkarakterer to gange om skoleåret i 8. og 9. klasse.

Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen. Det overordnede princip for brugen af 7-trinsskalaen er, at de enkelte karakterer er udtryk for den givne præstations grad af målopfyldelse. Der er tale om en absolut vurdering i den forstand, at karakteren er udtryk for, i hvilken grad præstationen lever op til Fælles Mål for de enkelte fag, som er relevante i forhold til den stillede opgave.

12 Den fremragende præstation
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af faget mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

10 Den fortrinlige præstation
Karakteren 10 giver for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

7 Den gode præstation
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

4 Den jævne præstation
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

02 Den tilstrækkelige præstation
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

00 Den utilstrækkelige præstation
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

-3 Den ringe præstation
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

 


  Til forsiden Til SkoleIntras hjemmeside - åbner i nyt vindue Support