Trivselsgrupper

TilbageUdskriv

Ramme for arbejdet som forældre i trivselsgruppe for klasser på Lindehøjskolen

Trivselsgruppe for klassen – formål
Trivselsgruppen hjælper med at styrke det sociale netværk i klassen.
Trivselsgruppen er med til at udvikle og styrke samarbejdet mellem hjemmene og skolen til gavn for udviklingen af den enkelte elev, klassen og skolen.

Valg af trivselsgruppe
Det anbefales, at der vælges omkring 4 forældre til trivselsgruppen for klassen, gerne så både pigerne og drengene i klassen er repræsenteret. Endvidere anbefales det, at trivselsgruppen vælges for en længere periode, og at højst to forældre udskiftes ad gangen.

Trivselsgruppernes opgaver
Trivselsgruppen kan indsamle ideer og tage initiativer til sociale aktiviteter og være med til at skabe traditioner i klassen som f.eks. sportsarrangementer, udflugter, teaterture, sommerfester med mere.
Trivselsgruppen uddelegerer ofte praktiske opgaver ved fællesarrangementer.

Samarbejdet med lærerne
Klasselæreren/lærerteamet omkring klassen er den vigtigste samarbejdspartner for trivselsgruppen. 
Ved de forskellige møder med klasselæreren/lærerteamet diskuteres det, hvad trivselsgruppen kan gøre for at hjælpe og styrke klassens sociale udvikling.

Trivselsgruppen planlægger endvidere forældremøder i samarbejde med klassens lærerteam.
Andre aktuelle emner for klassetrinnet kan diskuteres, f.eks. årsplaner, sociale problemer, fødselsdage, lommepenge, og fester.
 
En god idé er det, at begynde skoleårets samarbejde med en fælles forventningsafstemning til årets forældremøder i klassen.
Forventningsafstemning vedr. gensidig kommunikation og information om det faglige og sociale arbejde omkring klassen er også godt at få klaret ved skoleårets begyndelse.
 
Trivselsgruppen og skolebestyrelsen
Trivselsgruppen kan hjælpe skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen kan holde årlige møder med trivselsgrupperne, hvor emner, der er relevante for elever og forældrene, diskuteres.
Skolebestyrelsen tager initiativ til årligt møde med nyvalgte forældre i trivselsgrupperne.
 
Trivselsgruppen og skolens ledelse
Der kan være grunde til, at der er direkte kontakt mellem trivselsgruppen og skolens ledelse.
Kontakten kan skabes ved henvendelse fra en af parterne.
 

Vedtaget af bestyrelsen 11. april 2012.

 


  Til forsiden Til SkoleIntras hjemmeside - åbner i nyt vindue Support