Det store elevråd

Tilbage Udskriv

Det store elevråd repræsentere eleverne over for skolens ledelse.

Elevrådet består af elever fra 6. til 9. klassetrin - der vælges 2 elever fra hver af klasserne. 

Blandt de elever der udgør det store elevråd, vælges nogle repræsentanter til skolebesyrelsen. Eleverne vælges for et år ad gangen. I forbindelse med dette arbejde har eleverne, som bestyrelsens andre medlemmer, tavshedspligt i henhold til gældende regler.

Til det store elevråd vælges en formand og næstformand, som oftest er de 2 repræsentanter i skolebestyrelsen.

Desuden vælges repræsentanter til Herlev Kommunes elevforum. Her drøftes overordnede emner for skolerne, og også meget jordnære emner. Elevforum ledes af en af kommunens konsulenter, der videregiver elevernes synspunkter til forvaltningen og det politiske niveau.

Til elevrådet er knyttet en kontaktlærer, som er en af skolens almindelige lærere. Læreren er behjælpelig med udarbejdelse af dagsordener og referater, og prøver på alle mulige måder, at gøre vanskeligt stof enkelt, og tage elevrelevante emner op på møderne. På det første møde giver kontaktlæreren et lille indblik i, hvordan man skal arbejde, når man sidder i et elevråd.


  Til forsiden Til SkoleIntras hjemmeside - åbner i nyt vindue Support